Zaduma nad światem w sieci

Ks. Adam Boniecki – redaktor-senior „Tygodnika Powszechnego”, marianin, absolwent filozofii na KUL. W latach 1964–1972 był redaktorem „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterzem akademickim w Krakowie przy kościele św. Anny. W rozmowie z Ewą Dziemidowicz zastanawia się na rolą autorytetów we współczesnym świecie, budowaniem poczucia własnej wartości oraz poczuciem samotności.