Tomasz Bilicki: Jak dzięki internetowi można uratować komuś życie?

Tomasz Bilicki – pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej.