Tiara przeznaczenia – jak rozmawiać o przyszłości w pandemii

Maja, Karolina, Julia, Ala i Mikołaj od wielu lat są wolontariuszami Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej. Z tego powodu zostali zaproszeni do zorganizowania konferencji w ramach projektu Phereclos finansowanego z programu badawczego Horyzont 2020. Przeprowadzają ankiety, wywiady, prowadzą konto na Instagramie, tworzą warsztaty i planują wystąpienia konferencyjne. W swoim wystąpieniu opowiadają, jak w ciekawy i zrozumiały sposób przekazują innym wiedzę na temat kompetencji i zawodów przyszłości oraz samorozwoju.