Sucho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?

Jarek Brodecki jest młodym przyrodnikiem i entuzjastą nauki pochodzącym z Łodzi. Uczy się w klasie maturalnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się popularyzacją wiedzy o polskiej przyrodzie i ochronie środowiska. Pracuje naukowo prowadząc własne projekty badawcze, które doceniane są na konkursach dla młodych naukowców. Angażuje się również w projekty na rzecz swojej społeczności lokalnej. Jarek w swoim wystąpieniu opowiada o przyszłości polskiej przyrody, zmianach klimatycznych i o tym, jak każdy z nas może zaangażować się w badanie natury i chronienie jej.