Przekraczajmy (nie)widzialne bariery razem

„Pokaż to” to grupa młodych ludzi, którzy stworzyli kampanię społeczną, poruszającą tematy walki z nierównościami oraz wykluczeniem. Projekt ma na celu popularyzację oraz zachęcanie do nauki PJMu (Polskiego Języka Migowego). Wspólnie zauważyli, iż w naszym społeczeństwie istnieją pewne braki oraz wykluczenia kulturowe względem osób Głuchych i Niedosłyszących. Widząc ten problem, postanowili nie stać biernie tylko działać i o tym właśnie opowiadają w swoim wystąpieniu.