Najpierw masa, potem rzeźba – czyli zmiana świata 2.0

Franciszek Sterczewski jest architektem, aktywistą i animatorem kultury miejskiej. Zainicjował poznański Łańcuch Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. To także kurator wydarzeń związanych z architekturą i stały współpracownik m.in. festiwalu MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizuje takie akcje, jak: Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną są też komentarzem do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta.