Digital graphic recorder (?!?)

Magda Arażny i Dorota Kostowska rysują praktycznie od zawsze. Od kilku lat robią to zawodowo – zajmują się zapisem graficznym podczas konferencji, ilustrowaniem i projektowaniem materiałów edukacyjnych oraz uczeniem innych jak przekładać słowo mówione i pisane na język obrazów. Na Digital Youth Forum tłumaczą kim jest graphic recorder i jak wyglądała ich droga do wymyślenia sobie własnego zawodu.