Bezpieczeństwo na Facebooku

Julie de Bailliencourt pełni funkcję head of Safety Policy for Facebook. W ramach swojej pracy współpracuje z ekspertami z organizacji pozarządowych, partnerami i decydentami w takich tematach jak: cyberprzemoc, bezpieczeństwo dzieci czy zdrowie psychiczne. Julie opowiada o tym jak Facebook dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników.