Time Graphics – stwórz oś czasu

Time Graphics to aplikacja webowa do tworzenia efektownych osi czasu, na których można wizualizować różnorodne dane lub informacje. Narzędzie to może być bardzo przydatne do nauki lub tworzenia szkolnych projektów.

Time Graphics można wykorzystywać do różnych celów. Aplikacja pozwoli wizualizować różnorodne tematy oraz pomaga zrozumieć złożone zagadnienia. Narzędzie umożliwia uporządkowanie wydarzeń historycznych lub logiczne przedstawienie wybranego procesu np. procesu legislacyjnego.

Oś czasu tworzona za pomocą Time Graphics może składać się z tekstu, grafiki, zdjęć, filmów, wykresów i innych. Stworzony wykres można na różne sposoby modyfikować edytować wszystkie jego elementy np. tło.

Gotową oś czasu można pobrać m.in. jako plik PDF, Doc, PPT, TXT, PNG, JPG. Dla użytkowników dostępna jest także baza stworzonych wcześniej osi czasu.

Time Graphics dostępny jest w języku angielskim