RODO – twoja prywatność pod ochroną

Nasza prywatność stale narażona jest na poważne zagrożenia. Unia Europejska postanowiła zadbać o bezpieczeństwo naszych danych wprowadzając odpowiednie regulacje. Co oznacza nowe prawo dla użytkowników internetu?

W maju 2018 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Przepisy te mają na celu ochronę twojej prywatności i danych osobowych w internecie. Jednym z głównych celów RODO jest ujednolicenie prawa dotyczącego ochronnych danych osobowych w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO właściciele serwisów i usług internetowych zostaną zobowiązani m.in. do:

  • przetwarzania twoich danych w sposób uczciwy i przejrzysty,
  • nieprzekazywania twoich danych do firm trzecich bez wyraźnej zgody,
  • przestrzegania prawa użytkowników do bycia zapomnianym,
  • wzmocnienie prawa do dostępu i wglądu w twoje dane,
  • informowanie o profilowaniu,
  • nieprofilowania danych dotyczących nieletnich.

Ponad to przepisy przewidują bardzo surowe kary dla firm, które nie będą przestrzegały nowych regulacji. Kary mogą być liczone w milionach euro.

RODO będzie miało także bardzo silny wpływ na korzystanie z sieci przez młodych użytkowników internetu. W niektórych państwach Unii Europejskiej RODO ograniczy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego (m.in. mediów społecznościowych) bez zgody rodziców lub opiekunów osobom poniżej 16. roku życia. W Polsce granica wieku została ustalona na poziomie 13 lat. Oznacza to, że mając 13 lat w Polsce będzie można korzystać np. z mediów społecznościowych bez zgody rodziców, podejmując samodzielną decyzję.