Muzeum internetu

Czy wiecie, że na pierwsze strony internetowe jakie w ogóle powstały można wejść nawet dzisiaj?

Jak wyglądał internet w swoich początkach?

Przede wszystkim nie był dostępny dla wszystkich, tylko dla pracowników uniwersyteckich. Nie było stron internetowych, tylko  dostęp do archiwów plików oraz pierwsze bardzo proste wiadomości e-mail. Na czarnej stronie pojawiał się zielonkawy tekst napisany czcionką Courier.

  • Pracę nad siecią World Wide Web rozpoczęto w 1989 w laboratoriach CERN.
  • Format HTML pozwalający tworzyć strony jakie znamy dzisiaj został opracowany pod koniec roku 1990.
  • Wtedy też powstała pierwsza w dziejach strona internetowa. Można ją odwiedzać do dziś. (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html)
  • Pierwszą polską stroną WWW była stworzona w roku 1993 witryna Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/indexold.html)

 

Przeszukując najdalsze krańce internetu można trafi ć np. na:

  • najstarszą, wciąż działającą kamerę internetową. Od 1994 roku nieprzerwanie umożliwia obserwowanie dziedzińca uniwersytetu San Francisco. (http://www.fogcam.org)
  • Serwis, który pokazuje wszystkie strony jakie powstały od 1993 do 1996 roku. Powstawało ich wówczas tak niewiele, że można było w cotygodniowym sprawozdaniu zaprezentować wszystkie. (http://www.iasfbo.inaf.it/extras/Services/Local/WhatsNew/index.html)

Niestety większość już nie istnieje i po kliknięciu w link wyświetli się komunikat „not found”. Ciekawe zestawienia adresów wciąż działających, „pradawnych” stron można znaleźć w serwisie 404pagefound.com.

Osobom zainteresowanym niedziałającymi już stronami polecamy archiwum Web Archive (https://archive.org/web/ ) To przedsięwzięcie ma na celu zapamiętanie wszystkiego, co dzieje się w internecie. Od 1998 roku co kilka miesięcy archiwum tworzy kopię każdej istniejącej strony.