DIGITAL YOUTH FORUM 2018

Digital Youth Forum (DYF) to jedyny taki event w Polsce – jednodniowe forum dla młodzieży na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. Formuła eventu to trzy 90-minutowe sesje. Podczas każdej z nich występuje 5 prelegentek/ów. To nastolatki, których aktywność w obszarze nowych technologii może być inspiracją dla rówieśników, oraz dorośli, którzy mogą zainspirować swoim doświadczeniem, wiedzą i osiągnięciami.

Trzecia edycja Digital Youth Forum odbędzie się 17 maja 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Cele:

  • promowanie pozytywnych zachowań online i pozytywnego wykorzystania nowych technologii (jako alternatywy do zachowań ryzykownych)
  • wspieranie kreatywności, innowacyjności, sprawczości w obszarze nowych technologii i internetu
  • poszerzanie świadomości wokół zagrożeń online inspirowanie i motywowanie do działania

Szczegóły już wkrótce.