REJESTRACJA

Zapraszamy osoby w wieku 14-17 lat, zainteresowane nowymi technologiami i ich kreatywnym wykorzystaniem oraz świadomym tworzeniem rzeczywistości online.

Zapraszamy również profesjonalistów pracujących z młodzieżą w tym obszarze.

Rejestrować można się indywidualnie albo grupowo.

Indywidualnie

DYF odbywa się w czwartek, jeśli jesteś nastolatkiem będziesz potrzebował zwolnienie z lekcji – porozmawiaj o tym z rodzicami i zapytaj ich o zgodę.

Grupowo

Jesteś uczniem i chcesz wziąć udział w DYF razem ze swoimi znajomymi ze szkoły? Namów nauczyciela, żeby Wam towarzyszył w roli opiekuna.

Jesteś nauczycielem i chcesz razem z uczniami wziąć udział w DYF? Wybierz 15 uczniów najbardziej zainteresowanych tematem i zarejestruj Waszą grupę.

Maksymalnie przyjąć możemy 350 młodych osób oraz 60 profesjonalistów. O przyjęciu decyduje uzasadnienie i kolejność zgłoszeńREJESTRACJA

DIGITAL YOUTH FORUM