‚Debugowanie’ prawa – problem, pomysł, rzeczywistość!?

Tymon Radzik to uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie i działacz na rzecz praw człowieka, a w szczególności prawa dzieci do partycypacji. Tymon na Digital Youth Forum pokazuje jak młody osoby mogą mieć realny wpływ na tworzenie prawa w państwie. Zarówno poprzez narzędzia formalne, jak i posty na FB. Dorośli często nie wiedzą jakie są potrzeby młodych ludzi. Dlatego ważne jest by młodzi o tych potrzebach mówili sami!