REJESTRACJA

Zapraszamy osoby w wieku 14-17 lat, zainteresowane kreatywnym wykorzystywaniem nowych technologii oraz tworzeniem pozytywnej rzeczywistości online.

Zapraszamy również profesjonalistów pracujących z młodzieżą w tym obszarze.

Rejestrować można się indywidualnie albo grupowo.

Indywidualnie

DYF odbywa się w czwartek, jeśli jesteś nastolatkiem będziesz potrzebował zwolnienie z lekcji – porozmawiaj o tym z rodzicami i zapytaj ich o zgodę. Warunkiem indywidualnej rejestracji jest ukończone 15 lat.

Grupowo

Jesteś uczniem i chcesz wziąć udział w DYF razem ze swoimi znajomymi ze szkoły? Namów nauczyciela, żeby Wam towarzyszył w roli opiekuna.

Jesteś nauczycielem i chcesz razem z uczniami wziąć udział w DYF? Wybierz grupę uczniów najbardziej zainteresowanych tematem i zarejestruj Was. Zgłaszana grupa nie może przekraczać 15 osób w wieku od 14 do 17 lat.

Maksymalnie przyjąć możemy 350 młodych osób oraz 60 profesjonalistów. O przyjęciu decyduje uzasadnienie i kolejność zgłoszeń.